Usługi bezpieczeństwa informatycznego

NetkompSecurity.pl

Wdrażanie nowoczesnych technologii jest dla firm znacznym ułatwieniem w prowadzeniu codziennej działalności.

Mimo wszystkich swoich zalet, cyfryzacja niesie ze sobą ryzyko znacznie większej podatności na ataki cyberprzestępców.

Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem znacznie szerszym niż same zabezpieczenia technologiczne. W ramach polityki zapewniającej firmie bezpieczeństwo informacyjne powinny się znajdować także zalecenia dla personelu, dotyczące takich kwestii jak ochrona informacji, zarządzanie hasłami czy świadomość zagrożeń płynących z internetu.

Pomagamy podnieść cyberbezpieczeństwo firmy wykonując testy penetracyjne, przeglądy konfiguracyjne, szkolimy architektów, analityków i deweloperów systemów, uczymy jak prowadzić analizy złośliwego oprogramowania dzięki wykorzystaniu specjalnie przygotowanego środowiska szkoleniowego.

Przejęcie funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – pełni kluczową rolę w nowym systemie ochrony, stworzonym przez unijne Ogólne Rozporządzenie w sprawie Danych Osobowych.

Do przejętych przez naszego konsultanta zadań zaliczać się będzie:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

d) współpraca z organem nadzorczym – pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Outsourcing funkcji IOD to sprawdzona i akceptowana przez PUODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

CERTYFIKATY:

Kontakt 

NETKOMPSECURITY SPÓŁKA z o. o.

85-444 Bydgoszcz, ul. Wodna 6a

mail: biuro@netkompsecurity.pl

NIP: 9671449128 , REGON: 520084023 , KRS: 0000924445

Kapitał zakładowy: 5 000PLN

——————————————————————————————–

Organizator Programu :

——————————————————————————————–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *